Contact

Vragen of opmerkingen? Of wilt u meer weten over onze activiteiten? Neem dan contact met ons op.

www.berenschot.nl

Berenschot Groep B.V. 
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
T 030 - 2 916 916.

Opvallende stijger op de agenda dit jaar is risicomanagement. Het feit dat 59% van de respondenten aangeeft risicomanagement hoog op de agenda te hebben staan, zegt iets over het risicobewustzijn dat er heerst. De crisis heeft bedrijven voorzichtiger gemaakt, er mogen geen gekke dingen meer gebeuren. Gecontroleerde vooruitgang zonder al te veel risico, dat is wat de CEO graag ziet. Of dit ook haalbaar is in de snel veranderende disruptieve realiteit, is maar de vraag. Net als voorgaande jaren speelt margedruk nog een grote rol. De prijzen zijn in de afgelopen jaren door de crisis steeds verder gedaald en het blijkt voor organisaties niet gemakkelijk om deze weer te verhogen.

Grootste stijger en nieuwkomer bovenaan de agenda is het strategisch issue van flexibilisering van de organisatie. Dit issue wordt bij 57% van de respondenten regelmatig tot voortdurend tijdens de bestuursvergaderingen besproken. Flexibilisering hangt nauw samen met een belangrijk maatschappelijke thema: de zzp’erisering van de samenleving. Opvallende daler dit jaar is het businessmodel. Vanaf 2009 stond dit strategische issue altijd hoog op de agenda van CEO’s, vorig jaar zelfs nog op een tweede plaats. Het lijkt erop dat na jaren van investeren in het businessmodel ‘het huis nu op orde is’. Dit blijkt onder andere uit het feit dat 42% van de respondenten aangeeft in 2016 hun financiering uit de eigen kasstroom te halen. Na jaren van sleutelen aan de organisatie lijken de CEO’s even ‘verandermoe’ en wordt na het op orde brengen van de interne organisatie, de blik weer naar buiten gericht. 

Strategische issues en trends in 2016

In de bestuurskamers van het Nederlandse bedrijfsleven worden in 2016 de strategische issues zoals reputatie & imago, disruptie & digitalisering, risicomanagement, margedruk en flexibilisering het meest besproken. Reputatie & imago bevinden zich al jaren in de top 5 van ons onderzoek en staan de afgelopen twee jaar met stip bovenaan de agenda. Voor driekwart van de organisaties, met name in de zakelijke dienstverlening en financiële sector, blijft het bewaken van het imago een prioriteit. Ook innovatie en disruptie zijn actueel en staan bij veel sectoren hoog op de agenda. In de industriesector geeft maar liefst 80% van de respondenten aan regelmatig tot voortdurend het issue innovatie & disruptie te bespreken. Ook de grotere bedrijven (>250 medewerkers) noemen dit als een belangrijkste trend. In het verlengde van innovatie & disruptie is digitalisering ook een constante factor op de agenda’s van de CEO’s. In de top 5 op de CEO’s agenda hebben wij Digitalisering/Robotisering daarom bij Innovatie & Disruptie meegeteld. Organisaties zijn zich bewust van de impact van digitalisering op hun businessmodellen en zetten in op innovaties om niet achter de feiten aan te lopen.

Top 5 Strategische Trends 2016: Reputatie en Imago, Disruptie en Digitalisering, Risicomangement, Margedruk, Flexibilisering.

Strategische Issues

Vooruitgang zonder al te veel risico’s, dat is wat de CEO graag ziet. Maar is dit wel mogelijk in de snelle disruptieve realiteit van tegenwoordig, en belangrijker nog, hoe zorg je tevens voor behoud van je goede reputatie? Dit zijn de vragen die de Nederlandse boardrooms gaan bezighouden in 2016, en waar de CEO nu al wakker van ligt. 

Strategy Trends:

Justin van der Starre

Gerben van den Berg

Douwe Suesan

Ruben Stukart